HISTÓRIA
Formovanie ĽH Bystrianka začalo v r. 1990, keď sa rozhodli muzikanti rôznych súborov založiť vlastnú ľudovú hudbu. Zo začiatku pôsobila v Liptovskom Hrádku, v pôvodnom zložení mala šesť členov. Názov Bystrianka je odvodený od horskej riavy, riečky - bystriny, ktorý symbolizuje čistotu, krásu, ale aj dravosť a temperament, prepojenie rýdzeho slovenského ľudového hudobného prejavu s krásou našej prírody. Znázorňuje to aj logo ľudovej hudby. Všetci členovia pôsobili v rôznych FS, napr. FS Poľana Zvolen, FS Vagonár Poprad, FS Tatrín Lipt. Hrádok, FS Jánošík Svit, DFS Belanka Lipt. Hrádok, DFS Jánošíček Svit, FSk Štrbän, FSk Horec Štrba, FSk Východná ... . S týmito FS reprezentovali Slovensko na rôznych zahraničných a domácich folklórnych festivaloch.
V r. 1994 dvaja členovia ĽH vypomáhali pre STV 1 pri nakrúcaní silvestrovskej relácie "Naša naj..." .
V r. 1996 participovala ĽH Bystrianka nahrávkou s úspešným divadelným súborom z Lipt. Hrádku v inscenácii "Z dreva vyrezané", ktorú napísal pre divadelný súbor v Liptovskom Hrádku Ľubomír Feldek a je koncipovaná ako muzikál s výrazným použitím prvkov folklóru.
V r. 1997 nahrávala ĽH pre STV 1 do relácie "Máme doma žiaka", kde boli Ministerstvom kultúry SR oceňovaní najlepší žiaci cenou Sv. Gorazda.
V pôvodnom zložení v r. 1998 ĽH nahrala a v r. 1999 vydala prvé CD pod názvom "Z každého rožku trošku". Po tomto albume sa ĽH rozdelila na dve časti, z ktorej v Bystrianke fungovali ďalej traja pôvodní členovia a pribudli dvaja noví. V tomto zložení pôsobila do r. 2004.
V r. 2004 hrala ĽH Bystrianka komparz do filmu "Román pro ženy", režiséra Filipa Renča, ktorý bol v r. 2005 ocenený na festivale v Karlových Varoch Českým levom. Jeden člen pomáhal ĽH v r. 2004 pri nahrávaní pre STV 1 do relácie "Svadba snov".
V r. 2005 nahrala ĽH ďalšie CD pre SAV Bratislava na výskum súčasných hornoliptovských hudieb.
V r. 2006 opäť nahrala ĽH CD pod názvom "Z každého rožku trošku 2" a v máji r. 2007 ho slávnostným krstom uviedla do života. Odvtedy sa nové CD predstavuje širokej verejnosti.
V r. 2007 ĽH Bystrianka nahrala videoklip s FSk Važec pre STV 2 do súťažnej relácie Kapura.
V r. 2010 dvaja členovia nahrali videoklip s FS Vagonár Stará škola taktiež do súťažnej relácie Kapura.

SÚČASNOSŤ

V súčasnosti ĽH prezentuje prevažne ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska, dosahuje úspechy na vystúpeniach a patrí medzi popredné ĽH v regióne. Všetci členovia vypomáhajú FSk Važec, FSk Stráne Važec, niektorí sú členmi seniorských súborov FS Jánošík Svit a FS Vagonár Stará škola.
V súčasnosti kladú veľký dôraz na výchovu mladých muzikantov a spevákov, aktívne spolupracujú a umelecky usmerňujú žiakov Základnej umeleckej školy vo Svite, ktorí pôsobia v DĽH Mlátok a DSS Kolovrátok.
Naša ľudová hudba je zameraná hlavne na podanie autentického folklóru z rôznych oblastí Slovenska. Nemá vlastnú tvorbu, jej repertoár tvoria ľudové piesne. Vo svojom repertoári sa snaží o zachovanie pôvodného prejavu a charakteru interpretovaného regiónu.
Každoročne ĽH Bystrianka absolvuje množstvo vystúpení, ročne okolo 80 a v rámci výpomoci a spolupráce s ďalšími súbormi (najmä Fsk Važec) cca ďalších 20 vystúpení. V rámci spolupráce sa prezentuje na popredných festivaloch na Slovensku ako napr. Východná, Detva, Jánošíkove dni v Terchovej, Zamagurské folklórne slávnosti, Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou v Lipt. Tepličke, Heľpa, Koliesko v Kokave nad Rimavicou a pod.
Činnosť ľudovej hudby sa okrem Liptova a Spiša postupne rozširuje aj do iných oblastí Slovenka a v súčasnosti spracováva autentický materiál na prípravu ďalšieho CD.