Ľudová hudba Bystrianka vznikla v roku 1990 v Liptovskom Hrádku. Prezentuje prevažne ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska, nemá vlastnú tvorbu. Dôraz kladie na podanie autentického folklóru, zachovanie pôvodného prejavu a charakteru interpretovaného regiónu a oblasti. V súčasnosti má ĽH štyroch kmeňových a troch externých členov a pôsobí ako občianske združenie ĽH Bystrianka. Na hudobných produkciách sa táto hudba zúčastňuje podľa požiadaviek klienta v zložení od troch do šiestich členov.
Taktiež dokáže zabezpečiť vlastnú spevácku skupinu, vystúpenie detskej ľudovej hudby a dievčenskej speváckej skupiny, modernej kapely, ozvučenie a DJ, s ktorými aktívne spolupracuje, v prípade požiadavky tiež zabezpečuje čepčenie na svadbách. V prípade potreby dokážu členovia ĽH vytvoriť dve rovnako kvalitné hudby. Okrem základného zloženia: 1. husle, 2. husle, kontra a kontrabas spolupracujú a dokážu zabezpečiť zloženie s akordeónom alebo s cimbalom.

Ing. Vladimír Cisár - 1. husle, primáš, spev
Mgr. Monika Bobríková - 2. husle, spev
Ing. Eduard Bobrík - husľová kontra, spev
Rastislav Pavlovič - kontrabas, spev

Mám rád folklór - www.jankohrasko.sk
Venujte 2% z daní za rok 2020
na obnovu a uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vydanie vianočného CD pri príležitosti 30. výročia nášho vzniku

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
- Údaje o prijímateľovi
Dve percentá.sk

Ďakujeme!!!
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás prosím kontaktujte mailom na adresu lh@bystrianka.sk alebo na tel. číslach
0905 767 518, 0908 714 363.

      Dve percentá z dane na Pravda.sk